Projecte ENGINY-era
Foment del talent. Divulgació de les STEAM des de la infància trencant estereotips i discriminacions. Promoció de la coeducació. Apoderament femení. Cocreació projecte Vesteix-Tech