SUPORTS INSTITUCIONALS

SUPORTS INSTITUCIONALS"

EPS de la UdG: Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona - www.eps.edu

Patronat de l'EPS de la UdG: Patronat de l'Escola Politècnica Superior de la Universitat de Girona - www.patronateps.udg.edu

Ajuntament de Girona: Ajuntament de la ciutat de Girona - www.girona.cat

ENGINYERSGI: Col·legi d'Enginyers Graduats i Enginyers Tècnics Industrials de Girona - www.enginyersgi.cat

AGE: Associació Gironina d'Empresàries - www.agegirona.cat

FIBRACAT: Primer operador global de telecomunicacions català - www.fibracat.cat