ENGINY-era col·labora amb el projecte STEMarium gestionada per la Fundació catalana per a la Recerca i la innovació (FCRI).

La plataforma STEMarium ofereix coneixement, comunitat, recursos i eines multiformat per als docents de primària i secundària que vulguin desenvolupar, compartir, adaptar, gestionar, implementar i/o avaluar projectes d’ensenyament i aprenentatge autèntics a l’àmbit STEM.

És una comunitat dinàmica de pràctica entre docents, experts en educació científica, investigadors i altres agents implicats en la millora de l’ensenyament-aprenentatge STEM a les aules. Afavoreix la cocreació del coneixement, identificant les bones practiques en l’àmbit didàctic i científic. Aporta eines i recursos de suport mitjançant una plataforma digital amb un repositori de recursos per a l’aula, eines didàctiques i cursos formatius per als docents.

ENGINY-era hi ha penjat material educatiu com les 8 edicions del programa de televisió lúdic-educatiu "DONA'm Ciència"

Més infromació: STEAMarium