ENGINY-era forma part de la Junta Directiva de l'AENTEG des del juny de 2023, representada per la seva fundadora, Sílvia Planella.

L'Associació d'Empreses de Noves Tecnologies de Girona (AENTEG) és una associació professional de persones empresàries dedicadess a activitats relacionades amb les noves tecnologies de la informació i la comunicació.

L'AENTEG es constitueix el març de 2001 com una entitat sense ànim de lucre, per tal d'agrupar i representar els interessos de les empreses de les comarques gironines del sector de les tecnologies de la informació i la comunicació. L'Associació gaudeix de personalitat jurídica i plena capacitat d'obrar i es regeix pels Estatuts i els altres acords adoptats pels òrgans de govern de l'Associació.

Els objectius de l'Associació es centren en establir punts de contacte entre les empreses relacionades amb les noves tecnologies, la defensa i coordinació dels interessos d'aquestes empreses, així com oferir serveis als associats i treballar en la divulgació i foment de les noves tecnologies.