Què oferim?

Oferim tallers i activitats de les disciplines STEAM (Science, Tecnology, Engineering, Arts, Mathematics), a través dels quals els nens i les nenes, nois i noies, poden experimentar i aprendre d'una forma divertida.

És important que els infants descobreixin les seves habilitats amb llibertat i emoció, desenvolupant d'aquesta manera també la seva intel·ligència emocional, que els permetrà triar lliurement i sense estereotips què volen fer en un futur.