Informe 2019 sobre el biaxi de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats

Informe 2019 sobre el biaxi de gènere en el reclutament, la promoció i la retenció del personal a les universitats

El departament d'Universitats i Recerca de la Generalitat de Catalunya ha realitzat una informe que analitza el biaix de gènere en la carrera professional i acadèmica dels diferents col·lectius (personal d’administració i serveis, alumnat i personal docent i investigador) de les universitats de la Xarxa Vives.

Des d'ENGINY-era us fem difusió de l'adreça d'accés a l'informe, destacant-ne la següent informació:

La desigualtat de gènere és una realitat a totes les universitats de la Xarxa Vives, que és sistèmica o estructural i que amenaça l’objectiu d’excel·lència de la ciència. Aquesta desigualtat es fa palesa en totes les dimensions, cosa que indica que «és urgent una política universitària ferma contra aquest tipus de discriminació».

Algunes de les conclusions de l’informe són:

  • Les estudiants són majoria de mitjana a la universitat (54% als graus i els màsters, 51% als doctorats), si bé hi ha molta divergència segons les àrees: Enginyeria i Arquitectura (25%), Ciències de la Salut (68%), Arts i Humanitats (64%), Ciències Socials i Jurídiques (59%) i Ciències Experimentals (50%).
  • Les titulacions més feminitzades són les vinculades a la cura i l’atenció dels altres (en Educació Infantil i Infermeria les dones són el 75% de l’estudiantat).
  • El percentatge d’aprovats entre les dones (85%) és superior al dels homes (80%) en totes les disciplines i tenen una taxa d’abandonament en tots els nivells d’estudis (grau, màster i doctorat) inferior (17% les dones, 20% els homes), també en els estudis més masculinitzats.
  • Les dones investigadores i professores són minoria a la universitat (42%). Aquesta minoria és més evident en certs àmbits com ara Enginyeria i Arquitectura (24%) o Ciències Experimentals (36%).
  • En les categories laborals inicials d’entrada a la universitat no hi ha pràcticament diferències entre sexes, però a mesura que es progressa en la carrera professional i augmenta el rang acadèmic les desigualtats s’accentuen. Així, per cada deu professors titulars d’universitat o professors d’escola universitària, sis són homes i quatre són dones, i per cada deu catedràtics d’universitat, vuit són homes i dos són dones, malgrat el principi de presència equilibrada establert a la Llei orgànica 3/2007, per a la igualtat efectiva de dones i homes.
  • En els òrgans de govern universitaris, les dones també estan infrarepresentades (38%) i ocupen llocs amb menys poder de decisió. De les 22 universitats de la Xarxa Vives, actualment només quatre tenen una dona rectora.

http://universitatsirecerca.gencat.cat/ca/detalls/noticia/El-biaix-de-genere-en-el-reclutament-la-promocio-i-la-retencio-del-personal-a-les-universitats
Tornar a notícies