I... per què el nom ENGINY-era?

I... per què el nom ENGINY-era?

Doncs és un joc de paraules i una declaració d'intencions! per una banda, perquè projecta futur millor: una nova era on es pugui desenvolupar l’ENGINY sense discriminacions, que fa referència a la capacitat que té una persona, home o dona, d'imaginar o de crear coses útils combinant amb intel·ligència i habilitat els coneixements i els mitjans tècnics que té. I per aconseguir-ho, cal la integració de totes les àrees STEM i la igualtat entre gèneres. D'altra banda, perquè amb la paraula ENGINYERA, donem protagonisme a la dona, com a reclam de les desigualtats d'oportunitats que encara hi ha.
Tornar a notícies