Ens encanta la campanya publicitària d'STABILO! / ¡Nos encanta la campaña publicitaria de STABILO!

Ens encanta la campanya publicitària d'STABILO! / ¡Nos encanta la campaña publicitaria de STABILO!

La campanya "Subratllar l'important", que ha rebut destacats premis de publicitat a nivell internacional, pretén visibilitzar dones importants que van passar desapercebudes malgrat les seves aportacions i descobriments.

Les dones subratllades són: Lise Meitner (física que va descobrir la fissió nuclear), Edit Wilson (primera Dama que va assumir les responsabilitats presidencials del seu espòs després de sofrir una paràlisi) i Katherine Johnson (matemàtica de la NASA responsable dels càlculs que van donar com a resultat el retorn segur de l'Apol·lo 11 a la Terra).


La campaña "Subrayar lo importante", que ha recibido destacados premios internacionales de publicidad a nivel internacional, pretende visibilizar mujeres importantes que pasaron desapercibidas a pesar de sus aportaciones y descubrimientos.

Las mujeres subrayadas son: Lise Meitner (física que descubrió la fisión nuclear), Edit Wilson (primera Dama que asumió las responsabilidades presidenciales de su esposo tras sufrir una parálisis) y Katherine Johnson (matemática de la NASA responsable de los cálculos que dar como resultado el retorno seguro del Apolo 11 a la Tierra).Tornar a notícies