Avui hem participat en dues Taules del semimari "Transformació Digital 2021" impulsat per l'Ajuntament de Girona

Avui hem participat en dues Taules del semimari "Transformació Digital 2021" impulsat per l'Ajuntament de Girona

Sílvia Planella, directora d'ENGINY-era ha participat en les taules:

T3: Educació, formació i coneixement

L'objectiu és preveure, analitzar i debatre la tranmsformació digital a tots els nivells, des de la Primària fins a la formació universitària o prefessional i ocupacional.

T4: Gènere (STEM en gènere)

En aquesta taula esv ol reflexionar i analitzar les necessitats de tranformació digitalk des d'una mirada d'inclusió de gènere.


El seminari vol oferir un espai per debatre i intercanviar idees que aportin projectes per la dinamització i reactivació de l’economia així com altres àmbits de la societat gironina.

La pandèmia ha accelerat la necessitat d’avançar en la transformació digital en tots els sectors de la societat, la qual cosa fa encara més necessari el treball conjunt entre "la quàdruple hèlix", és a dir, teixit empresarial, universitats i els seus grups de recerca, l’administració local i ciutadania per tal d’unir forces i alinear esforços per una reactivació econòmica en els territoris.

La transformació digital ens ofereix l'oportunitat de la reactivació econòmica i del creixement econòmic a partir de la seva aplicació i l'ús intensiu d'aquest. Així mateix, constitueix en un requisit bàsic per garantir la competitivitat de qualsevol empresa i organització per exemple. Integrar la tecnologia en totes les àrees de la societat és clau per liderar el canvi a l'era digital i contribuir en un creixement econòmic i intel·ligent sostenible i durador.

L'Àrea de Promoció Econòmica de l'Ajuntament de Girona vol impulsar la transformació digital a partir de la tecnologia i de l'acompanyament a la transició digital de les empreses, ciutadania i institucions cap a un model socioeconòmic sostenible, inclusiu, competitiu i igualitari.

L'objectiu és que en finalitzar el seminari, en resultin projectes comuns fruits de les sinergies amb tots els agents implicats. Projectes que impulsin i fomentin la transformació digital del sector empresarial, social, coneixement així com el sector públic. Volem casar propostes per fomentar la formació i capacitació digital i afavorir el creixement econòmic, la innovació i la competitivitat de la societat.

El seminari té la voluntat de propiciar una participació i col·laboració coordinada entre tots els agents del territori per sumar forces en la reactivació econòmica post covid.Tornar a notícies