Taller de ciència a l'escola Charles Darwin del Prat de Llobregat / Taller de ciencia en la escuela Charles Darwin del Prat de Llobregat

Taller de ciència a l'escola Charles Darwin del Prat de Llobregat / Taller de ciencia en la escuela Charles Darwin del Prat de Llobregat

El dijous, 25 de novembre, vam fer un taller científic sobre el canvi climàtic als dos cursos de 4rt de l'escola Charles Darwin del Prat de Llobregat, de mà de la Nicolle Martínez, la Sabah El Hadriui i la Sílvia Planella d'ENGINY-era.

Els vam explicar què és el clima, el canvi climàtic, què provoca, com el podem evitar, què són els gasos d'efecte hivernacle i, qui va ser la científica Eunice Newton Foote i què va descobrir relacionat amb el canvi climàtic.

Per poder entendre-ho, hem fet cinc experiments: "entenem l'efecte hivernacle", "observem què és el diòxid de carboni", "creem un filtre d'aigua" i, finalment, dos més sobre el desgel i les seves conseqüències.

Aquest taller s'ha fet gràcies al suport de Fundació Caixa d'Enginyers i la col·laboració del programa STEAMcat de la Generalitat.

Felicitats a totes les nenes i a tots els nens per la vostra participació en el taller, les vostres preguntes i curiositat!


El jueves, 25 de noviembre, hicimos un taller científico sobre el cambio climático en los dos cursos de 4º de la escuela Charles Darwin de El Prat de Llobregat, de mano de Nicolle Martínez, Sabah El Hadriui y Sílvia Planella de ENGINY-era.

Les explicamos qué es el clima, el cambio climático, qué provoca, cómo podemos evitarlo, qué son los gases de efecto invernadero y, quién fue la científica Eunice Newton Foote y qué descubrió relacionado con el cambio climático.

Para poder entenderlo, realizamos cinco experimentos: "entendemos el efecto invernadero", "observamos qué es el dióxido de carbono", "creamos un filtro de agua" y, finalmente, dos más sobre el deshielo y sus consecuencias .

Este taller se ha realizado gracias al apoyo de Fundación Caja de Ingenieros y la colaboración del programa STEAMcat de la Generalitat.

¡Felicidades a todas las niñas ya todos los niños por su participación en el taller, sus preguntas y curiosidad!Tornar a notícies