Celebrem el Dia de la Creativitat i la Innovació mostrant-vos el programa educatiu realitzat a l'institut Salvador Espriu "Art, Disseny & Arquitectura: creativitat en acció!"

Celebrem el Dia de la Creativitat i la Innovació mostrant-vos el programa educatiu realitzat a l'institut Salvador Espriu "Art, Disseny & Arquitectura: creativitat en acció!"

Durant el segon trimestre del curs 2022-23 hem portat a terme el programa "Art, disseny i Arquitectura: creativitat en acció!" a l'institut Salvador Espriu de Barcelona, durant 20 hores de la mà de l'Àfrica Sabé, en el marc del projecte ENGINY del Consorci d'Educació de Barcelona.

El projecte ENGINY, és un instrument de cogestió i descentralització, en un marc de col·laboració institucional, que representa la voluntat de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament de Barcelona de treballar plegats per a la millora dels serveis als centres educatius i a la ciutadania a través d'una única xarxa educativa.

El programa ha tingut la finalitat d'aprendre conceptes bàsics de l’art i com els podran utilitzar de manera pràctica en molts disciplines i futures professions. 

A través de sessions pràctiques, has après d’una manera vivencial i experimental tot allò que envolta l’art i veure que les seves aplicacions són múltiples i que és quelcom molt útil que farà despertar la seva creativitat. Es va finalitzar amb una exposició on es van poder veure reflectits els coneixements apressos.

Durant el programa, a més, van poder visitar un dels Ateneus de Fabricació, on van poder experimentar molts conceptes.

Felicitats a tot l'alumnat per la feina feta!
Tornar a notícies