Equip tècnic

Equip tècnic

Formen part de l'equip d'ENGINY-era persones professionals amb experiència en els àmbits STEAM i la coeducació, posant en valor el seu coneixement i vàlua amb independència del seu gènere, edat, orientació sexual, discapacitat, edat, religió o qualsevol altra identificació.

Garantim una presència femenina de mínim el 50% en el seu equip posant una especial atenció en aquelles àrees on les dones són actualment minoria com, per exemple, l'enginyeria i la tecnologia, perquè els infants tinguin també referents femenins i demostrar-los que no hi ha límits de capacitats per gènere.