Plataforma STEMarium

Plataforma STEMarium

La plataforma STEMarium, gestionada per l’Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació (FCRI), ofereix coneixement, comunitat, recursos i eines multiformat per als docents de primària i secundària que vulguin desenvolupar, compartir, adaptar, gestionar, implementar i/o avaluar projectes d’ensenyament i aprenentatge autèntics a l’àmbit STEM.

Crea una comunitat dinàmica de pràctica entre docents, experts en educació científica, investigadors i altres agents implicats en la millora de l’ensenyament-aprenentatge STEM a les aules.

Afavoreix la cocreació del coneixement, identificant les bones practiques en l’àmbit didàctic i científic.

Aporta eines i recursos de suport mitjançant una plataforma digital amb un repositori de recursos per a l’aula, eines didàctiques i cursos formatius per als docents.

Pots visualitzar els vídeos del programa i altre contingut didàctic a:

STEMarium